تبلیغات
. - پریموبولان


درباره وبلاگ:


آرشیو:


آخرین پستها :


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:Admin Logo themebox

پریموبولان

نوشته شده توسط:محسن مشهدپور
1390/07/11-12:00 ب.ظ

این دارو به 2 نوع تزریقی و خوراكی وجود دارد :
پریمو بولان یكی از استروئید های آنا بولیك است كه دارای نسخه های قدیمی مسترون نمی باشد. در واقع ،چنان چه شما بتوانید به آسانی متوجه آنابولیك بودن آن شوید: نسبت هورمون در نما ی عرضی ، آن یك استروئید خیلی ضعیف به نظر میرسد ولی در واقع قویترین استروئید نسبت به مسترون در هردو مشاهده است.
ما نمی دانیم كسا نی كه هر دو تركیب دارویی رادر یك دُز مشابه مصرف می كردند چه كسانی بودند .شاید مادر مورد اینكه شما نتایج مشابهی از آنها گرفته اید توجیه شویم ،
واین در هنگامی است كه شما مشاهده می كنید كه شما در حال مصرف دارویی می باشید كه زیاد اثر بخش نیست واین همان پریمو بولان قابل تزریق است (كه دارای یك زنجیره ی خیلی طولانی از انانتات استرمتصل به آن است ).در حقیقت ،ما فكر میكنم كه قسمتی از دلایل تعداد زیادی از مصرف كنندگان پریمو بولان ناامید شدن ومأیوس شدن
از این است كه آنها از استفاده ی كافی از آن محروم میشوند . از ساختار شیمیایی آن وآنابولیك یعنی نسبت اندروژنیك می توانیم فرض كنیم كه نسبت به مسترون تاثیر كمتری دارد. هر چند كه به علت داشتن استر[در نسخه قابل تزریق ان ***[ به مدت 12 هفته برای به نتیجه كامل رسیدن دارد.هنگامی كه شما mgs400ازاین ماده را برای 12هفته مصرف كنید شاید مجبور باشید 500دلار خرج كنید وبرای شما هزینه بردار است.
برای مشاهده آسان است كه چرا تعداد بسیاری از مردم سعی میكنند از این دارو كمتر استفاده كنند چون ازنتایج آن مأیوس شده اند .از طرفی دیگر ،رقابت های زیادی بین بدنسازان در مصرف پریموبولان وجوددارد، آنها نمی توانند رژیمی بدون آن داشته باشند.
به هر حال ما فكر میكنیم در مقایسه با مسترون ،بهترین چیزی است كه ما می توانیم با مشاهده نتایج ومزایای آن استفاده كنیم.

اثرات پریمو بولان

اجازه دهید بعضی از اثرات كلی پریموبولان را قبل از اینكه به تفاوت های بین نوع دهانی وقابل تزریق آن بپردازیم شرح دهم . یكی از مطالعات انجام شده بر روی گوسفند با100mgsاز متنولون وشوك الكتریكی به آنها انجام شده است (شوك الكتریكی برای این استفاده شده است كه آنها برای حركت دادن بدن خود تمایل داشته باشند .
به هر حال،درهنگام مقایسه با ماهیچه های گوسفندی كه متنولون دریافت نكرده است،گروهی كه این دارو را دریافت كرده اند،حجم ماهیچه هایشان افزایش یافته است. این دارو هم چنین وابستگی نسبتاًزیادی برای وصل شدن با ARدارد،ودر واقع این اتصال بهتر اتصال به تستسترون است این توا نایی برای وصل شدن بسیار محكم به ARممكن است پریمو بولان را به عنوان یك ماده ی چری سوز بسیار عالی نشان دهد . اتصال محكم ARبه طور مثبت به لیپولیسیز (lypolysis)هم بسته شده است.
به علاوه ،چنان چه این استروئید بتواند به طور واقعی در كاهش تومورهای سینه كمك كند هیچ محصول فرعی نیاز به توضیح برای استفاده با پریموبولان ندارد ،ودر حقیقت،ممكن است یك عامل كمكی مفید در نوع خودش باشد، كه شبه به مسترون
است. هم چنین ،همانند مسترون ،پریمو بولان هیچ گونه گرایشی به سمت تبدیل شدن به استروژن ندارد .
از آنجایی كه كه آن خوشبو نیست ،بیشتر اثرات جانبی آن به طور معمول به استروژن مربوط نمی شود .به این معنی كه نگهداری آب،جوش صورت وبیماریهای زنانه كم وبیش به وجود نخواهد آمد.این كمبود نگهداری آب با مزایایی یكنواخت وثابت تركیب شده كه در ابتدا به وجود آمده اند وممكن است به توضیح اینكه به چه علت كیفیت
حجیم شدن ماهیچه ها ومزایایی آن را به وجود می آورد كمك كند.این حالت هم چنین به این سؤال كه چرا این دارو خیلی پر هزینه است نیز كمك می كند.اگر چه عوارض
داروهای استروژنی به هم مربوط نیستند ،یك شباهت با پریموبولان هنوز باقی می ماند،
وآن داشتن تعداد زیادی از مشتقات استروئیدی DHTاست .تعداد بسیاری از پریموبولانها
همیشه شامل فینا استرید FINASTERIDEوكتوكونازول در چرخه های دارویی پریمو بولان هستند . هرچند كه هیچ كس هنوز نمی تواند پیشنهاد كند كه استفاده از پریمو بولان به عنوان یك عامل دارویی اصلی است ،این امر به عنوان عاملی برای احتمال معكوس بسیاری از اثرات مغایر باآنمی مطالعه شده است. این حالت یك شكست تكان دهنده در هر 2ناحیه است، با توجه به بعضی از مطالعات موردی كه من انجام داده ام هیچ كس با این مطالعات بی نتیجه هیجان زده نشده است.آنادرول دراین ناحیه حرف اول را می زند ،وهیچ كس درانجمن های ورزشی نمی تواند آنها را با این 2 دارو مقایسه كند هرچند كه میشل مولی وبسیاری دیگراز پزشكان معروف كه در مورد بیماران ایدزی تحقیق میكنند مدارك بسنده ای برای این ادعا كه پریموبولان یك افزاینده است به دست آورده اند ومیگویند كه این دارو برای بیماران ایدزی مفید است (پریموبولان هنوز برای فروش در آمریكا تائید نشده). بیماران ایدزی نیازی به داروهای خاصی ندارند،بنابراین یك افزایند ی آزاد مانند پریمو بولان كه كیفیت خوبی به ماهیچه ها
می دهد برای این بیماران مناسب است واز آنجایی كه ماهنوز قصد نداریم به طور مبهم استفاده از پریمو بولان را به عنوان یك داروی اصلی شرح دهیم . به طور واضح این مورد
به ما میگویید كه آن رادر ابتدا برای استفاده در به دست آوردن ونگه داری بافت لاغر بكار ببریم .این كار بهترین انتخاب برای یك هدف است ورقابت كنندگان زیادی از این دارو به طور موفقیت آمیزی در نگه داشتن ماهیچه ها استفاده كرده اند.بنابراین
پریمو بولان برای این هدف مفید است كه یكی از عملكردهای اولیه آن كمك به بدن شما برای حفظ ونگهداری نیتروژن در نسبتهای زیادی میباشد.
نگهداری بالاتر وبیشتر نیتروژن در بدن شما باعث ساخته شدن ماهیچه وحجیم شدن آن میشود درمورد استفاده از پریموبه عنوان یك داروی اولیه ،این حفظ نییتروژن به ماهیچه
شما كمك خواهد كرد ومطمئن باشید كه رژیم غذایی شما بدون چربی ورژیم بسیار خوبی است. پریموبولان یك استروئید خیلی عالی است چنانچه یكی از داروهای است كه هم میتوان آن ابه طور دهانی مصرف كرد وهم قابل تزریق میباشد.
فكرمیكنم كه وینسترول هم این چنین باشد اما پریموبولان در واقع یك است متفاوت درنوع دهانی ونوع قابل تزریقی دارد . نوع خوراكی آن یكی از جالبترین تركیبات خوراكی است كه تابه حال دیده ام برای كسانی كه تازه استفاده از آن راشروع كرده اند
این دارو یكی از تركیباتی است كه برای ورزشكاران وبدن سازهای كه آن را میخورند
در حالتی غیر ا حالت 17–آلفا-آلكیل در دسترس میباشد .
شكل 17-آلفا به طور كلی استروئیدهای خوراكی رادر اولین عبور از كبد شما زنده نگه میدارد ولی این نوع كبد شمارا زهره آگین میكند . پریمو بولان خوراكی این حالت راندارد بنابراین برای كبد شما خیلی ملایم است وكبد را زهر آگین
نمی كند،اما در عبور از كبد قسمت زیادی ازاین دارو از بین میرود ،برای همین از نوع17بتا و1آلكیل برای نوع خوراكی این دارو استفاده می شود .شما به گرفتن تعداد زیادی از این دارو نیاز خواهید داشت تا مؤثر واقع شود در حدود Mgs100درروز از نوع خواكی برای مؤثر بودن كافی است 0در (خانمها ) ،كمتر ارآن هم مناسب است . حتی استفاده ازاستات استر برای 2تا3 روز به كبد شما صدمه خواهد زد بنابراین باید مقدار دارو را به طور مداوم وبه مقدار لازم مصرف كرد .وقتی كه به مردان مقدار 30تا45 mgاز نوع خوراكی پریموبولان داده می شود ،15تا65%از
سطوح ماده ی محرك غده های جنسی در آنها كاهش می یابد .بیاد بیاوریدكه من گفتم
100mgsیك مقدار مناسب است ولی با این مقدار سطح مواد محرك غدد جنسی به طور قابل ملاحظه ی كاهش می یابد .من به شخصه هرگز نفهمیدم كه چرا افراد پریموبولان خوراكی یا تزریقی را استفاده می كنند ممكن است در مقدار خیلی كم این دارو یعنی 10mgsهیچ تأثیری به وجود نیایید .
به طوركلی فكر میكنم پریموبولان تزریقی نیاز به استفاده در مقداركمتر از دارد،وبرای نتیجه ی بهتر به مقدار 400تا600mgs در هفته استفاده شود . استفاده از آن برای من شبیه به مصرف پروپیونات تستسترون بود ولی برای آسودگی بیشتر فرض می كردم كه اكثراً مردم آنرا با اتانات تستسترون مصرفمی كنند.وزمان های مصرف مشابهی دارند یعنی دوبار در هفتهدوز مصرفی = خوراكی 50 تا 100 میلی گرم و تزریقی 350 تا 600 میلی گرم
مدت زمان ماندگاری در تست های كنترل دوپینگ = 4 تا 5 هفته
مدت زمان فعالیت در بدن = خوراكی 4 تا 6 ساعت و تزریقی 10 تا 14 روز 
منبع: بهزاد زیبایی دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد شیروان    تاریخ آخرین ویرایش:1390/07/11 12:04 ب.ظ